Veel gestelde vragen

Welk wasmiddel is het beste voor mijn leidingen: vloeibaar of poeder?

Het is beter vloeibaar wasmiddel te gebruiken aangezien wasmiddel in poedervorm samen klontert in uw leidingen en dus verstoppingen kan veroorzaken. Indien er een verzinkputje tussen de leidingen aanwezig is waarin het geklonterde waspoeder achterblijft en dat u dus ook kan reinigen maakt het niet zo veel verschil.

Hoe weet ik wanneer ik mijn beerput moet ruimen?

Wanneer het water in uw toilet hoog opkomt en traag wegzakt is het tijd om uw beerput te laten ledigen.

Waarom heb ik geur van mijn leidingen?

Dit kan allerlei oorzaken hebben.

  1. Geen hermetisch afgesloten deksel
  2. leidingen die niet voldoende verlucht zijn zodat sifons worden leeggezogen
  3. Versleten rubbers en kapotte stenen buizen

Wanneer moet ik een gescheiden riool plaatsen?

In vele gemeenten is dit verplicht. Het is aangeraden om alvast een gescheiden riool te plaatsen aangezien dit in de toekomst overal verplicht zal zijn.

Wat houdt een gescheiden riool in?

Hierbij wordt hemelwater van afvalwater gescheiden. Er worden dan twee aparte leidingen voorzien tot de straatriool.

Moet ik mijn riool onderhouden?

Ja dit is heel belangrijk en wordt vaak vergeten. Het wordt aangeraden jaarlijks uw bezink- en sifonputjes te reinigen. De beerput moet op tijd geledigd worden en de leidingen af en toe uitspuiten is ook zeker niet overbodig.

Wanneer moet er een cameraonderzoek plaatsvinden?

In de meeste gevallen kunnen we zonder cameraonderzoek vaststellen waar de problemen zich bevinden. Soms is het echter moeilijk om de exacte plaats van het probleem te vinden en is een onderzoek dus aangewezen.

NOG ENKELE TIPS …

  • vooraleer u nieuwe vloeren of een nieuwe oprit plaatst, kan u best nakijken of uw riolering niet aan vernieuwing toe is om eventuele latere breekwerken te vermijden.
  • Maak regelmatig uw afvoerputjes schoon.
  • Gebruik geen middeltjes om uw leidingen te ontstoppen. Deze zijn schadelijk voor het milieu, kunnen brandwonden veroorzaken en kunnen bovendien uw buizen aantasten.
  • U mag enkel toiletpapier doorspoelen en dus geen natte doekjes of andere. Plaats een vuilbakje in uw toilet voor uw bezoekers.
  • Het is aangeraden geen vet in uw leidingen te gooien.
  • Als uw riolering bestaat uit oude eterniet (of uit gresbuizen) weet dan dat deze asbest bevat en dit schadelijk is voor de gezondheid.
  • Indien u een plots ondergelopen kelder hebt, is dit in vele gevallen het gevolg van een kapotte riool. Dit is ook het geval bij verzakkingen in uw oprit en andere.