Rioleringswerken

Rioleringswerken Door Een Professional

Zonder er echt bij stil te staan is de riool een onderdeel van onze woning waar wij dagelijks intensief gebruik van maken. Een kwalitatieve riolering is dus essentieel. Na 15 jaar ervaring bent u bij Riolering Van Ende aan het juiste adres voor al uw vragen en problemen over rioleringen. Ons team zorgt dagelijks voor tevreden klanten door samen op zoek te gaan naar de beste oplossing en wij bieden dan ook een garantie van 10jaar.

Problemen met uw riool kan verschillende oorzaken hebben. Soms volstaat een ontstopping als uw water niet goed wegloopt maar soms kan dit ook wijzen op breuken of verzakkingen in uw buizen.

Wat houdt dit nu concreet in?

In overleg met onze klanten beslissen wij samen of we volledig moeten vernieuwen OF een herstelling misschien voldoende is:

 • Aanleg van volledig rioleringsstelsel
 • Kleine en/of grote herstellingen
 • Plaatsen gescheiden riool
 • Plaatsen en/of herstellen van beerputten (PVC of Beton)
 • Plaatsen en/of herstellen van septische putten (PVC of Beton)
 • Plaatsen en/of herstellen van water- en/of regenputten (PVC of Beton)
 • Plaatsen pompputten, doorstroomputten, schepputten
 • Plaatsen van infiltratiebekken
 • Plaatsen en/of opmetsen van deksels (alle formaten)
 • Waterdicht maken van verouderde putten
 • Cameraonderzoek
 • Geur- en rookonderzoek

Gescheiden riool verplicht?

In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om het afvalwater apart te lozen in de rioleringen het regenwater af te koppelen van de riolering. Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel.
 
Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht? Dit hangt af van het rioleringsstelsel in uw straat en de ouderdom van uw woning.

Woningen gebouwd vóór 1999

Voor woningen die gebouwd zijn vóór 1999 geldt het volgende.

 • Als er in de straat een gescheiden rioleringsstelsel is, mag u geen regenwater in de afvalwaterriool lozen.
 • Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zult u verplicht worden om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in uw straat zijn uitgevoerd.
 • Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater alleen verplicht als er daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

Woningen gebouwd of grondig verbouwd vanaf 1999

Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen van woningen gebouwd vanaf 1999 is een volledige scheiding van het afvalwater en het regenwater altijd verplicht.

Regenwaterput verplicht?

Wie een woning bouwt of grondig renoveert, is in bepaalde gevallen verplicht om een regenwaterput te installeren.

U kunt het opgevangen en gefilterde regenwater dan gebruiken om:

 • toiletten door te spoelen
 • kledij te wassen
 • uw woning of auto schoon te maken
 • uw tuin te sproeien.

Voor andere toepassingen zoals drinken, persoonlijke hygiëne en de vaatwas wordt het gebruik van regenwater afgeraden.

Voorwaarden voor bouwaanvragen ingediend tot 31 december 2013

Bij bouwaanvragen die ingediend werden tot 31 december 2013, is een regenwaterput verplicht

 • bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen met een horizontale dakoppervlakte die groter is dan 75 m²
 • wanneer de dakoppervlakte van een gebouw uitgebreid wordt met meer dan 50 m².

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Voorwaarden voor bouwaanvragen ingediend sinds 1 januari 2014

Regenwatersysteem

Voor bouwaanvragen voor verbouwing of uitbreiding, ingediend sinds 1 januari 2014, van een woning is een regenwatersysteem niet meer verplicht.

Voor bouwaanvragen voor nieuwbouw of herbouw, ingediend sinds 1 januari 2014 gelden strengere regels: meestal is een regenwatersysteem voor hergebruik van regenwater verplicht.

 • Eengezinswoning. Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoning met een oppervlakte groter dan 40 m², moet het volume van de regenwaterput minstens 5000 liter zijn.
  Bij verbouwing (renovatie) of uitbreiding van een woning is installatie van een regenwaterput niet verplicht.
 • Ander gebouw. Bij nieuwbouw of herbouw van minstens één ander gebouw dan een eengezinswoning met een dakoppervlakte groter dan 100 m², moet het volume van het regenwatersysteem 50 liter per vierkante meter dakoppervlakte zijn. Het maximum is 10.000 liter.

Als het gebouw volledig is gedekt door een groendak, moet er geen regenwaterput geplaatst worden. In geval van een gedeeltelijk groendak moeten de delen met groendak niet aangesloten worden op de regenwaterput en moeten die delen niet meegeteld voor de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput.

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Infiltratievoorziening

 • Overtollig regenwater in de grond laten sijpelen of een infiltratievoorziening is verplicht bij bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie met een nieuwe oppervlakte van meer dan 40 m2. Bij nieuwe verkavelingen zijn collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.
 • Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
 • De overloop van de regenwaterput moet aangesloten worden op een infiltratie- of buffervoorziening (als die verplicht is volgens de ‘Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) Hemelwater’).

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Bron: Vlaanderen.be