Putten en deksels

Herstellen van putten

In oudere woningen zitten vaak gemetste en putten. Deze moeten om de 20 à 30 jaar terug waterdicht gemaakt worden om schade aan funderingen en opstijgend vocht te vermijden.

Ook prefab putten moeten om de 20 à 30 jaar terug behandeld worden. Bij het herstellen van zulke putten, gebruiken wij een waterdichte cement product van WEBER. Dit zorgt ervoor dat de put geen druppel water meer doorlaat zodat u weer op beide oren kan slapen.

IBA waterzuivering

Het plaatsen van waterzuiveringsstation is voor ons meer dan gekend. Zulke stations zuiveren uw afvalwater volledig zodat dit op een ecologische manier in de grond mag. Wij
plaatsen vooral waterzuiveringsstations van BELLE AQUA. Deze zijn BENOR gekeurd en dus zijn ook van zeer hoge kwaliteit. Deze gaan in tegenstelling tot andere zeer lang mee zonder problemen mits het jaarlijks onderhoud.

Sifonputten

Wij plaatsen bij het aanleggen van een rioleringsstelsel heel vaak sifonputten. Deze zo dicht mogelijk bij de vervuiler. Dat wil zeggen dat wij gaan proberen om klein sanitair zoals wasmachine, keuken en badkamer zo kort mogelijk aan te sluiten op een sifonput. Deze sifonput vangt en verzamelt het vuil. Hierdoor vermijdt u dat vuil en vetten van huishoudelijk gebruik niet in uw nieuwe leidingen blijft hangen. Deze sifonputten horen halfjaarlijks of jaarlijks gereinigd te worden. Dit kan u gemakkelijk zelf doen door middel van een schep. De sifonput is ook handig als toezicht om aan uw buizen aan te kunnen. In sifonputten zitten ook sifons zodat geur uit beerput en/of straatriool niet binnen kan.

Pompputten

In vele situaties is het moeilijk om gravitair (aflopend) uw water weg te krijgen. Dit omdat uw woning vaak te ver achter de rode lijn ligt of omdat uw straatriool te hoog ligt of omdat u een ruimte met sanitaire voorzieningen onder het straatniveau hebt. Hierbij maken wij vaak gebruik van een pompput. Deze putten bestaan in allerlei volumes en capaciteit.

Dit kan gaan van een standaardpomp voor licht vervuild water of een pomp met vermaler voor zwaar vervuild water.

Filterputten

Het plaatsen van filterputten voor een regenwaterput is nodig om het afval dat van uw dak komt te scheiden en er voor te zorgen dat niet in uw regenput komt. Dit om vervuild water bij recuperatie van regenwater te vermijden.

Doorstroomputten

Dit wordt voorzien om toegankelijkheid naar leidingen toe te vergemakkelijken. Hierbij gaat onderhoud en/of nazicht zonder problemen.

Deksels

Op elk putje past een dekseltje.

Wij kunnen op alle putten deksels voorzien, zowel enkelvoudige als dubbele deksels. Deksels voor licht en zwaar verkeer. Klinker- of tegeldeksels. Wij plaatsen deksels in alle formaten. Zowel in aluminium, gietijzer en PVC.

Onze werken